Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

img5906-1543303948

Ngày 27-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ tam nông). 

Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện NQ tam nông, nền nông nghiệp nước ta có những bước chuyển biến tích cực cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn và dịch vụ phát triển nhanh. Đến nay, cả nước đã có trên 3.000 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội để thực hiện có hiệu quả NQ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, là vấn đề then chốt để nâng cao đời sống dân cư nông thôn, vì vậy phải được xem là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để đạt được mục tiêu đề ra xây dựng nền nông nghiệp hiện đại có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, sạch, có chất lượng và giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục tồn tại và đổi mới tư duy, nhận thức trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tạo ra những đột phá, những thành quả to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, trước hết là khơi dậy tinh thần yêu nước của người nông dân để từ đó đổi mới tư duy năng động sáng tạo, tự lực, tự cường trong sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; khắc phục nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiệt tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa, có giá trị kinh tế. Đồng thời xây dựng dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị để phát triển lâu dài và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thế giới đang chuyển mình, châu Á cũng đang cạnh tranh từ bán buôn đến bán lẻ. Việt Nam cần sớm khắc phục các hạn chế yếu kém, áp dụng kỷ nguyên số, đặc biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tháo gỡ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp bởi không có doanh nghiệp, hợp tác xã thì khó thành công.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo với Bộ Chính trị để ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết luận tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, vận dụng linh hoạt vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. Trong nông nghiệp, vấn đề cần ưu tiên hàng đầu là tổ chức lại sản xuất, trong đó tiếp tục tập trung dồn đổi ruộng đất, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, theo chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người nông dân. Trong xây dựng NTM phải gắn với phát triển đô thị, trong đó chú trọng việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn gắn với quy hoạch giao thông nông thôn, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh. 

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 28

Tổng truy cập: 3.603.284