Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022

Sáng 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Tham gia tập huấn tại điểm cầu huyện Thanh Thủy có cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm VHTTDL và Truyền thông; công chức văn hoá các xã, thị trấn.Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, các học viên đã được cán bộ Cục Thông tin cơ sở; Cục Tin học hoá; Cục An toàn thông tin truyền đạt 5 chuyên đề chính gồm: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số 39 Bộ Thông tin Truyền thông ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh; đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương.
 
Hoàng Huân
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 20

Tổng truy cập: 5.557.552