Hội nghị toàn quốc công tác Tổ chức xây dựng Đảng

img5048-1577247115
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Ngày 25-12, dưới dự chủ trì của các đồng chí: Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Minh Châu- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khoẻ- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

Năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp; tích cực đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, làm cho Đảng đoàn kết, ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn và củng cố hơn nữa niềm tin của Nhân dân với Đảng. 


hoi-nghi-489a2-1577250625

Một số cấp uỷ đã triển khai những mô hình hay, những cách làm mới sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khen thưởng đảng viên theo chuyên đề gắn với kết quả đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên ngày càng nền nếp, thực chất hơn, công tác kết nạp đảng viên được coi trọng về chất lượng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì vậy, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là công tác nhân sự tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh việc kiện toàn sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp lại tổ chức bộ máy. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tập trung ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

​Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 42

Tổng truy cập: 3.610.741