Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2019

img79911-1552967558

Ngày 19-3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I năm 2019 cho các đồng chí là cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, các đồng chí tổ trưởng tổ thông tin viên, tuyên truyền viên của các chi, đảng ủy cơ sở.

​Các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị quyết số 37- NQ/TW về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nội dung quan trọng về những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, ngoại giao, quốc phòng - an ninh trong nước, khu vực và thế giới diễn ra trong quý I của năm 2019.

Qua hội nghị, các đại biểu sẽ truyền đạt và tổ chức triển khai, thực hiện ở cơ sở nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 60

Tổng truy cập: 3.610.971