Hội nghị lần thứ Tám, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị các đồng chí dự hội nghị nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình sáu tháng đầu năm 2022. Đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện; những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất bổ sung thêm những biện pháp, giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong quý III và cả năm 2022.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022. Theo đó: Trong sáu tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong điều kiện nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình chính trị - xã hội trong tỉnh giữ vững ổn định; kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,8% (cùng kỳ tăng 6,22%); tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 16.400 tỉ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 4.600 tỉ đồng, đạt trên 81% dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 11,7 tỉ USD, tăng 82% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực VH, XH có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước khắc phục khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới; cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Hội nghị lần thứ Tám, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIXĐồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thảo luận.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, các đại biểu tiến hành thảo luận, tập trung làm rõ hơn tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm sáu tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phục hồi các họat động KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối với các nội dung cụ thể, lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng và thành phố Việt Trì đã tham luận, phân tích, làm rõ những kết quả về kết quả đạt được trong các lĩnh vực. Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, các ý kiến phát biểu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển KT-XH trong thời gian tới.

 

Hội nghị lần thứ Tám, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIXĐồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2022.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trong đó, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đặc biệt là cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư; tập trung rà soát các dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị, khu du lịch sinh thái; xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật để giao cho các nhà đầu tư có năng lực đầu tư…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông theo đúng khung thời vụ; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai các phương án phòng chống lụt bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát giá cả các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Trong lĩnh vực VH-XH, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cần tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc xin theo tiến độ được cấp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo QP-AN; đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, trong đó thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc”. Đồng thời, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hội nghị lần thứ Tám, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIXCác đại biểu bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt, các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031.

* Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt, các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Theo Báo PT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 19

Tổng truy cập: 5.705.641