Hội nghị BTV Huyện ủy Thanh Thủy thường kỳ tháng 9 năm 2019Sáng 26/9, Huyện ủy Thanh Thủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tính đến hết tháng 9/2019; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả phối hợp rà soát nhà tạm trên địa bàn huyện; kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công, dự án sử dụng đất; báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với Đảng bộ các xã Tu Vũ, Sơn Thủy, Tân Phương; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 21/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về củng cố phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa.

Đối với công tác thu ngân sách trong 9 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách ước đạt 80,1 tỷ đồng đạt 71,2% dự toán tỉnh giao, 70,9% dự toán huyện giao. Trong đó, có 4 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán năm được giao; 2 chỉ tiêu thu 9 tháng đạt thấp và dự báo khó hoàn thành gồm thu ngoài quốc doanh được 27,37 tỷ đồng đạt 55,3% kế hoạch tỉnh giao; thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích được 815 triệu đồng, đạt 54,3 kế hoạch tỉnh giao.

Công tác đấu giá QSD đất, giao đất trên địa bàn đã đạt được kết quả nhất định, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 26,8 tỷ đồng, trong đó đấu giá đất là 22,3 tỷ đồng, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 4,5 tỷ đồng. Có 9 dự án đã bồi thường GPMB xong, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ giao đất, đấu giá QSD đất, dự kiến thu về ngân sách 19,6 tỷ đồng; 4 dự án đang triển khai bồi thường GPMB tại xã Hoàng Xá, Đồng Luận, Tân Phương và 3 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường tại Bảo Yên, Đoan Hạ và Trung Nghĩa.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đến nay huyện thanh thủy có 13/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt theo nghị quyết. Trong đó, nổi bật là giá trị tăng thêm tăng bình quân đạt 10,6%, mục tiêu NQĐH tăng bình quân 7,5%/ năm; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được duy trì ổn định, cơ cấu sản xuất chuyển biến theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư mạnh mẽ, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 91,9%; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; quy mô trường lớp được duy trì và phát triển hợp lý; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,64%/năm... Trên địa bàn huyện hiện có 57 hộ thuộc hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ, đến nay có 5 xã đăng ký xóa nhà tạm với tổng số 18 nhà trong đó Yến Mao 01 nhà, Hoàng Xá 10 nhà, Sơn Thủy 5 nhà, Đoan Hạ 1 nhà, Tân Phương 1 nhà.          

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, trong đó công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện còn thấp, cần tập trung vào các khoản thu chính để đảm bảo yêu cầu đề ra; đẩy mạnh công tác thu nợ thuế, đặc biệt tiến hành thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có phát sinh thu nhưng không phát sinh thuế và doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trên địa bàn huyện; công tác quản lý quỹ đất công ích còn hạn chế, khiến thu hoa lợi, công sản thấp; đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cần có quy định về thời hạn nộp tiền đấu giá sử dụng đất; công tác giao đất cần rà soát về đối tượng, ưu tiên gia đình chính sách; đề nghị tăng tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, cận nghèo....

         
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trong công tác thực hiện nhiệm vụ. Để tập trung cho hoàn thành mục tiêu năm 2019, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương trong huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể trong thực hiện các công việc. Trong công tác thu ngân sách, đối với các sắc thuế đã đạt và đạt trên 70% cần tiếp tục tập trung, chỉ đạo thực hiện để hoàn thành mục tiêu, còn 3 sắc thuế chưa đạt 70% thì Chi cục Thuế cần làm hết trách nhiệm, tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đôn đốc việc nộp thuế đúng thời hạn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Chủ tịch UBND huyện và Chi cục Thuế trực tiếp làm việc với Cục thuế tỉnh, cần giao chỉ tiêu hợp lí hơn, phải phấn đấu đảm bảo kế hoạch đề ra. Về triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành 5 dự án đấu giá, tiếp tục thực hiện theo quy trình, chủ động nghiên cứu những điểm bất hợp lí để điều chỉnh cho phù hợp; Về công tác giao đất đề nghị UBND huyện triển khai, rà soát kỹ các đối tượng trên cơ sở xã trình lên và ưu tiên các gia đình chính sách; Các xã, thị trấn rà soát báo cáo các hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp; Đối với công tác xóa nhà tạm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cần rà soát chính xác các đối tượng thuộc diện được ưu tiên, Uỷ ban MTTQ huyện tiếp tục vận động các nguồn vốn hỗ trợ để đảm bảo cho người dân đủ điều kiện xóa nhà tạm, xem xét, tăng mức hỗ trợ nâng lên 40 triệu đồng/nhà.


Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ./.
 
Minh Phương - Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 64

Tổng truy cập: 3.603.365