Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 7/2020

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo: Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện việc giao đất và đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện trong năm 2020, kế hoạch năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.
 

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện uỷ 
chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo một số phòng, ngành có liên quan.
 
Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng số vốn bố trí cho các công trình trên địa bàn huyện Thanh Thủy là 266.842 triệu đồng với 136 công trình. UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án, với tổng mức đầu tư là 37.100 triệu đồng. Việc phân bổ vốn được thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện. Công tác triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đúng quy định của Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.
 
Thực hiện việc giao đất và đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện trong năm 2020,  số dự án giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB, đang triển khai các bước xây dựng giá khởi điểm để đấu giá, thẩm định điều kiện giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là 05 dự án. Trong đó: 01 dự án đấu giá QSD đất, 04 dự án giao đất không thông qua đấu giá QSD đất. Tổng số dự án đang triển khai đo đạc giải thửa, quy chủ gồm 6 dự án (Tu Vũ 2 dự án, Đồng Trung 2 dự án, Đoan Hạ 1 dự án và Đào Xá 1 dự án). Dự kiến, việc đo đạc giải thửa, quy chủ để ban hành thông báo thu hồi đất xong trong tháng 8/2020. Trong thời gian tới, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã có mặt bằng sạch như: tại khu Xa Dâu xã Bảo Yên; 05 ô tại khu Dốc Dọc xã Hoàng Xá; Trạm thuế xã Đồng Luận cũ. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá trong tháng 8 và tháng 9/2020; số tiền dự kiến thu được khoảng 54.700 triệu đồng.
 
Trên cơ sở nội dung các báo cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành thời gian thảo luận, tập trung đánh giá, đề xuất một số nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, triển khai các dự án, công tác giao đất, đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện. Đồng thời, làm rõ hơn mục tiêu đã đưa ra, từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn triển khai bồi thường GPMB. Ngoài ra, việc xây dựng báo cáo phải thể hiện tổng quan các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án; cần bổ sung thêm quy mô, diện tích và dự kiến về nguồn thu các dự án để xác định được hiệu quả thực tế; công tác tuyên truyền tới người dân thực hiện theo đầy đủ từng bước, cần phải rà soát lại kế hoạch sử dụng đất hàng năm xem lại các nhà đầu tư dự án phát triển về du lịch xem mức độ khả thi cụ thể…
  
Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Tường đánh giá tình hình việc thực hiện triển khai các dự án trên địa bàn huyện có hiệu quả, đảm bảo theo đúng tiến độ. Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND huyện cần chủ động hơn trong công việc, đổi mới tư duy trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư để phát triển. Phòng Tài chính- Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu, tranh thủ các nguồn lực đầu tư; Cần mạnh dạn triển khai các dự án, tránh để nợ đọng, quan tâm hơn tới các doanh nghiệp trong huyện. Về công tác giao đất và đấu giá QSD đất, Bí thư Huyện ủy đề nghị cần có biện pháp chấm tiến độ theo dự án, cả các dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư; cần đẩy nhanh tiến độ triển khai GPMB các dự án như: khu Đồng Sạn, khu dân cư NTM Hoàng Xá, khu Ba Cô, Cửa Hàng; tập trung đấu giá quyền sử dụng đất dự án tại xứ đồng Xa Dâu tại xã Bảo Yên…
 
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nghe và cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.
 Đức Tập - Minh Cảnh- Minh Tâm
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 29

Tổng truy cập: 3.731.473