Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ thường kỳ tháng 6 năm 2020Sáng 25/6, đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ thường kỳ tháng 6/2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan.

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,…

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Theo đó, tình hình kinh tế- xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng ước tăng 1,6%. Trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 0,5%, dịch vụ tăng 0,9%; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 75.383,7 triệu đồng, đạt 60,9%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 627,5 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch; Số lao động có việc làm tăng thêm đạt 678 người, đạt 37,7%; Số lượt người đi xuất khẩu lao động đạt 82 người, đạt 32,8% kế hoạch; Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước thực hiện 274.028 triệu đồng. Trong đó, có 5/11 chỉ tiêu ước đạt trên 50% dự toán huyện giao, gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu khác ngân sách và tiền thuê đất. Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện phê chuẩn, 6 tháng cuối năm, huyện sẽ bám sát tình tình thực tế phát triển, gắn quyền hạn và trách nhiệm các cấp trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách; tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành, khả năng tự cân đối; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, đầu tư một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện.
 

Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu
 đánh giá, đề xuất về công tác thu, chi ngân sách năm 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ được thực theo quy định tại Điều 30- Điều lệ Đảng, 6 tháng đầu năm, đã tổ chức thực hiện 08 cuộc kiểm tra đối với 21 đảng viên, 27 tổ chức Đảng và 3 cuộc giám sát đối với 01 đảng viên, 08 tổ chức Đảng.  Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được kịp thời nhắc nhở và khắc phục, không có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý.
 
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành thời gian tập trung đánh giá, đề xuất một số nội dung quan trọng nhằm đảm bảo các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; làm rõ hơn mục tiêu, hiệu quả quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu, nguyên tắc chi tiêu ngân sách; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Ngoài ra, đưa ra các biện pháp giải quyết, chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm có thể xảy ra, cân nhắc đưa ra các phương án tiến hành kiểm tra, giám sát; cần thay đổi phương pháp, chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình, thực hiện tốt việc giám sát sau kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư cần tăng cường, không để dẫn đến những bức xúc trong Nhân dân…  
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo nội dung bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020…
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Tường đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện trong 6 tháng đầu năm của huyện cơ bản ổn định, tình hình an ninh trật tự cơ bản tốt, mặc dù bị ảnh hưởng, tác động lớn do dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, xác định các nguồn thu ổn định cho huyện, rà soát lại những đơn vị đã được giao đất (Doanh Nghiệp Thành Công - Hoàng Xá), việc đóng góp của các hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ khai thác khoáng nóng trên địa bàn huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch  phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra lại công tác đấu giá, mua bán đất trên địa bàn huyện. Tại hội nghị giao ban hàng tháng, đề nghị UBND huyện chấm điểm hoạt động của chủ tịch các xã, thị trấn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm rà soát các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng; kết nối, mở rộng các tuyến đường giao thông ở các xã Sơn Thủy, Đoan Hạ, góp phần phát triển kinh tế địa phương; quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chất lượng cao, phát triển dịch vụ du lịch; phấn đấu duy trì phát triển sự nghiệp giáo dục, quan tâm đầu tư bài bản, chất lượng ngay từ bậc mầm non; nâng cao chất lượng công tác y tế trên địa bàn; rà soát lại chế độ chi trả hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tới cán bộ, đảng viên, người dân về tư tưởng, chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; an toàn khi tham gia giao thông; tiến hành vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu cần phải tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành mở các chuyên đề về công tác xây dựng, phát triển Đảng. 
 
Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp quan tâm tới công tác phòng chống tham nhũng, tránh để xảy các trường hợp sai phạm như tại xã Yến Mao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong khối nội chính, nắm bắt kịp thời các vấn đề về công tác cán bộ để từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời...
 
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nghe và cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

 
MT-ĐT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 26

Tổng truy cập: 3.614.209