Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khoá XVIII

mg2286-1569387747

Ngày 25/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (khoá XVIII) đã họp triển khai về thực hiện quy trình công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng.

img2303-1569389659
Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự kiện toàn 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Công Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

1-1569389729
mg2334-1569387769

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp  để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2019 cũng như các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ đến năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cần có biện pháp cụ thể, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư theo đúng tiến độ. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Cải thiện mạnh mẽ đầu tư môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng được đầu tư. 


mg2309-1569387758

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Tăng cường công tác quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, trong đó chú ý tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, góp phần hạn chế tín dụng đen. Quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách. Rà soát, sắp xếp, sáp nhập lại hệ thống trường lớp theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với lộ trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, duy trì chất lượng phổ cập các cấp học đã được công nhận, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo quy mô dân số, địa bàn các xã. Thực hiện xây dựng đề án xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, khuyến khích xây dựng và thành lập trường phổ thông liên cấp tư thục chất lượng cao ở những nơi có điều kiện, xã hội hoá trường tư trong trường công theo hình thức cho thuê. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhưng đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp, tránh xáo trộn, biến động cho các địa phương. Đẩy mạnh triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chú trọng việc xây dựng các văn kiện đại hội, xác định rõ chủ đề đại hội và các khâu đột phá. Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phục vụ nhân sự cho việc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân./.

                                                                                                                                     Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 30

Tổng truy cập: 3.603.286