Hoạt động của Đoàn BĐQH tỉnh tại kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

rps20181121121805-1542776559

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, không ngừng đổi mới, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch, gắn bó với nhân dân, được nhân dân giám sát chặt chẽ. Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, lập pháp và giám sát tối cao.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018. Ngay những ngày đầu của  kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được nhân dân và cử tri đánh giá cao...

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đây lần đầu tiên Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế; về tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện và phân tích, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức Đối tác công tư (PPP); trước mắt, chỉ đạo các bộ, ngành sớm có cơ chế giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

rps20181121121818-1542776577

Tại kỳ họp, Quốc hội dành nhiều thời gian xem xét, thông qua 9 luật (Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch). Cho ý kiến 6 dự án luật (Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia). Các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế…

Với 469 phiếu tán thành, tương đương 96,7%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Việc phê chuẩn CPTPP có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Một trong những vấn đề được dư luận và cử tri cả nước quan tâm, theo dõi là Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Điểm mới trong phiên chất vấn lần này là Quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề, không ấn định danh sách người trả lời chất vấn; số lượng thành viên tham gia trả lời chất vấn nhiều nhất từ trước đến nay; thời gian hỏi, thời gian trả lời được rút ngắn. Tính chung lại trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn đã có 135 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 82 lượt đại biểu tranh luận; Thủ tướng và 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 19 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành.

Là kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, sau khi biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bao gồm: Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm thể hiện sự giám sát của Quốc hội đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại các buổi làm việc ở hội trường, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 10 lượt ý kiến phát biểu, nội dung đề cập vào các vấn đề liên quan đến: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Cấp bậc hàm đối với chức vụ, chức danh sĩ quan Công an nhân dân. Việc đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện giáo dục, đào tạo. Vấn đề giáo dục đào học và chính sách đào tạo nhân lực y tế… Đây là cơ sở cho việc xem xét, sửa đổi trước khi thông qua các dự thảo Nghị quyết, dự án Luật. 

Theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng tổ thảo luận với Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đã chủ trì nhiều phiên thảo luận. Trong 8 buổi làm việc tại tổ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có trên 30 lượt ý kiến phát biểu, tập trung vào các nội dung như: Công tác nhân sự tại kỳ họp; Kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội; Việc phê chuẩn CPTPP; Xử lý tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; Quản lý thu hoạch, mua bán, bảo quản, sơ chế, chế biến, xuất nhập khẩu sản phẩm trồng trọt….

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV chính thức khép lại với những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Kết quả đó thể hiện trên tất cả phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều vấn đề quan trọng, nhiều định hướng lớn đã được Quốc hội xem xét, bàn thảo và thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điều cử tri quan tâm, kỳ vọng hơn là những quyết sách của Quốc hội sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó, mỗi thành viên Chính phủ sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, các lời hứa của mình; các vị ĐBQH sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. 

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm các ý kiến phát biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được các đại biểu trong tổ đánh giá cao, Tổng thư ký Quốc hội ghi nhận trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp, đóng góp vào kết quả thành công của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 28

Tổng truy cập: 3.610.913