Hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Ngày 22/7, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến “Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020” đến các điểm cầu địa phương và các đại biểu quốc tế; triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghị quyết số 55-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 11/2/2020 với nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia. Trong đó, nêu rõ các định hướng quan trọng, nguyên tắc mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, thông thoáng khuyến khích tất cả các ngành kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia vào công cuộc phát triển năng lượng. Mục tiêu đặt ra, đến năm 2030 tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng 125 - 130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 550 - 600 tỉ KWh; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% và lên mức 20% vào năm 2045… Trên cơ sở mục tiêu, tầm nhìn đặt ra, đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận và nêu lên những kinh nghiệm, giải pháp phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp; cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng; phát triển hạ tầng năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hoá phát triển năng lượng; tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Thời gian qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. Tuy vậy, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế; mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước chưa đủ, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn… Từ đó, đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và các địa phương phải nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch với nhiều hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập quốc tế; tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng góp phầm đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy sản xuất phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Theo PTĐT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 14

Tổng truy cập: 3.731.609