HĐND tỉnh họp bất thường bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 27/3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 


image001_263.jpg
Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Minh Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Tại kỳ họp, với số phiếu tuyệt đối (77/77 phiếu), các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí bầu đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Phát biểu sau khi được bầu giữ chức vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định đây là vinh dự, là động lực, sự khích lệ, nhưng cũng là trọng trách lớn trong thời gian tới để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
image003_162.jpg
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đồng chí nguyện hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện; kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí tiền nhiệm; cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tập trung, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục giữ gìn, vun đắp, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc.
image005_90.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu nhậm chức
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy tốt trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân; hành động kiên quyết, sáng tạo; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác của HĐND tỉnh.
image007_49.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng nhất trí bầu đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu đạt 100% (77/77 phiếu).
Phát biểu trên cương vị mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang quyết tâm đem hết tâm huyết và khả năng của mình để cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
image011_15.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu trên cương vị mới
Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả đã đạt được, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước theo phương châm "kiến tạo" của Chính phủ, cụ thể hóa và đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, duy trì và nâng cao mục tiêu xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.
image013_9.jpg
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu và đồng chí Hoàng Dân Mạc - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
image015_10.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Xuyên được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh
Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Minh Châu; giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tiến hành bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Dân Mạc - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Văn Phùng - đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh.
Kỳ họp cũng xem xét, thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề về Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317C đoạn từ km0+00 - km 6+600; dự án xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng hồ chứa nước Ngòi Giành và vùng thường xuyên bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. 
image017_9.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức vụ mới. Đồng chí khẳng định với số phiếu bầu cao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tín nhiệm và thống nhất rất cao của đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.
Đồng chí nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, truyền đạt nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Theo PhuthoPortal

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 44

Tổng truy cập: 3.610.955