HĐND tỉnh giám sát công tác gia đình tại huyện Thanh Thủy

Sáng 2/6/2022, đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình tại huyện Thanh Thủy từ năm 2018 đến nay. Cùng đi có các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc; đại diện lãnh đạo các sở: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quang Phúc - UV BTV HU - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Hội LHPN; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện cùng lãnh đạo, cán bộ văn hoá xã Đoan Hạ và thị trấn Thanh Thủy.


Đồng chí N
guyễn Minh Tường - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Huyện Thanh Thủy hiện có trên 90 nghìn người, với gần 24 nghìn hộ gia đình, trong đó có 2 dân tộc chính là dân tộc Kinh và Mường. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình; thường xuyên kiện toàn hoạt động Ban Chỉ đạo; chú trọng xây dựng, đào tạo, bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng các phong trào, mô hình tốt về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình… Từ năm 2018 đến nay, đã lồng ghép, đưa thông tin tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình được 43 buổi, treo trên 200 băng zôn, cấp phát trên 4.700 tập gấp tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho các xã, thị trấn. Nhờ vậy, năm 2018 toàn huyện có 87% gia đình đạt danh hiệu văn hoá thì đến năm 2021, toàn huyện có gần 93%; gần 21 nghìn hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch; duy trì 9 mô hình quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; 16 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; 45 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 125 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững…


Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác gia đình, nhiều mô hình được triển khai mang ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: chưa có sự đánh giá, so sánh số liệu giữa các năm để thấy được sự quan tâm ngày càng nhiều của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể về công tác gia đình; công tác giáo dục tiền hôn nhân chưa được chú trọng; công tác phối hợp tuyên truyền đến các đối tượng chưa rõ nét; số liệu thống kê hàng năm chưa thể hiện sự liên kết; bố trí kinh phí để xây dựng các mô hình, từ đó tạo sức lan toả ngày càng cao; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa sâu rộng, chưa có sự đổi mới, còn mang tính lối mòn.


Toàn cảnh buổi giám sát

Phát biểu tiếp thu và làm rõ hơn các nội dung thành viên trong đoàn quan tâm, đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Quốc Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “mỗi một gia đình hạnh phúc thì sẽ góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc”. Xác định được tầm quan trọng đó, từ năm 2018 đến nay, huyện Thanh Thủy luôn chú trọng thực hiện tốt công tác gia đình bằng việc ban hành 25 văn bản, kế hoạch, chương trình hành động và được minh chứng bằng việc rất nhiều câu lạc bộ, mô hình liên quan đến gia đình đã được ra đời, duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; từ đó góp phần quan trọng hình thành nhân cách con người, tạo dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Với đặc thù huyện phát triển du lịch, việc xây dựng nhân cách, văn hóa ứng xử, giao tiếp của mỗi công dân càng trở nên quan trọng hơn, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá giao tiếp, công tác gia đình song song với phát triển kinh tế - xã hội…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Thanh Thủy trong thực hiện công tác gia đình từ năm 2018 đến nay. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình; đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục tới từng hộ gia đình. Huyện cần căn cứ nội dung chỉ đạo của tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế gia đình để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy vai trò gia đình trong xây dựng xã hội văn hóa; kiểm soát, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ huyện đến cơ sở; quan tâm bố trí kinh phí cho các hoạt động công tác gia đình; tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác gia đình; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện.
Hoàng Huân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 17

Tổng truy cập: 5.705.759