HĐND huyện Thanh Thủy tổ chức thành công kỳ họp thứ 10

Chiều ngày 26/6, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân huyện nhà, HĐND huyện Thanh Thủy khoá XIX đã bế mạc kỳ họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trình kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

 Đại biểu xã Hoàng Xá chất vấn về việc Khu xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Hoàng Xá chưa đi vào hoạt động.

Các đại biểu 
cũng dành thời gian để thảo luận một số lĩnh vực như: Tài nguyên - môi trường, công thương- điện năng; Phát triển nông nghiệp nông thôn; Thu ngân sách Nhà nước và lĩnh vực môi trường đô thị. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề quan trọng mà đại biểu và cử tri quan tâm như: lĩnh vực tài nguyên môi trường về khu xử lý rác thải tại Cụm công nghiệp Hoàng Xá; khai thác cát trên Sông Đà; vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất. Lĩnh vực kinh tế hạ tầng về vấn đề xuống cấp một số tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý, quản lý hành lang an toàn giao thông, tiến độ bàn giao lưới điện tại xã Thạch Đồng; lĩnh vực thu ngân sách trên địa bàn. Điểm mới trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này không chỉ thể hiện ở chất lượng câu trả lời chất vấn mà còn thể hiện ở thành phần tham gia trả lời chất vấn. Các câu trả lời vừa mang tính thực tiễn, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, có phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Các ý kiến trả lời cũng đã thể hiện ý thức trách nhiệm của UBND huyện và các phòng, ngành chức năng trong các vấn đề được cử tri quan tâm... 
 

Tại kỳ họp, đồng chí Dương Quốc Lâm  - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã bổ sung làm rõ một số nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, có kế hoạch cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2020.
 
Kỳ họp đã thông qua Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện huyện 2019; Tờ trình phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao chất lượng của kỳ họp. Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện và các phòng, ngành đã dành nhiều thời gian, tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2020; làm rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn những vấn đề trên các lĩnh vực mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Để các nghị quyết HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống sau khi ban hành, HĐND huyện đề nghị UBND huyện sớm chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND thành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan đơn vị trong huyện, nhất là cơ quan thông tin tuyên truyền cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết đã được ban hành đến các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao để cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát…

 
Sau một ngày làm việc, các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ làm việc tích cực, đoàn kết với sự chuẩn bị nghiêm túc của Thường trực HĐND, UBND huyện và các ban, phòng, ngành liên quan; Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIX đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp quan trọng này đã có những định hướng mới để HĐND, UBND huyện quyết tâm thực hiện giành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.
Minh Tuân - Minh Tâm

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 20

Tổng truy cập: 3.613.876