HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021 tổ chức kì họp bất thườngSáng 13/8, HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021 tổ chức kì họp bất thường về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Các đồng chí: Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quang Phúc - UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Thanh - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các ông, bà đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện được bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện
 
Theo đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy giai đoạn 2019-2021, có 6 đơn vị hành chính gồm các xã: Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Đồng Luận thực hiện sáp nhập thành 2 đơn vị hành chính cấp xã mới. Cụ thể, sáp nhập xã Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao để thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Tu Vũ, diện tích tự nhiên 25,51km2, dân số 9.558 người, trụ sở làm việc dự kiến đặt tại xã Yến Mao; các xã: Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Đồng Luận sáp nhập thành 1 đơn vị có tên gọi là xã Đồng Trung, diện tích tự nhiên 16,55 km2, dân số 10.881 người, trụ sở làm việc trước mắt đặt tại xã Đồng Luận. Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy sau khi thực hiện sắp xếp còn 11 đơn vị ( 1 thị trấn và 10 xã). Kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 6 xã  nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập đạt tỷ lệ  95,5% đồng ý với việc sát nhập.
 
Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết  về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.
 
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Để Nghị quyết của HĐND huyện về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện giai đoạn 2019 – 2021 được triển khai hiệu quả, kịp thời, yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp để xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, khu dân cư và sớm có định hướng cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội cho các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp, sát nhập”.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Thủy nhiệm kì 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Hiền do nghỉ hưu theo chế độ và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Đặng Xuân Tâm - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện với số phiếu bầu đạt 100%./.
Nguyễn Vân
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 36

Tổng truy cập: 3.603.337