Giao ban trực tuyến ngành tổ chức Xây dựng Đảng

img4807-1569841267

Chiều 30-9, đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khỏe- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

​9 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05 ngày 1/2/2019 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc. Đối với công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tính đến tháng 6/2019, toàn hệ thống chính trị đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện...Các địa phương đã tinh giản được gần 98.000 biên chế, góp phần quan trọng vào tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tình trạng chạy chức chạy quyền bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi... 

 

​Tại tỉnh Phú Thọ, công tác đánh giá tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đảng bộ cấp trên cơ sở được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan, khắc phục bệnh thành tích. Cụ thể: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 14 ngày 22/3/2019 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cuối năm đánh giá xếp loại sinh hoạt chi bộ cả năm theo 4 mức: Tốt, khá, trung bình, kém. Đồng thời, ban hành kèm theo 3 biểu chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng ứng với 3 loại hình chi bộ trên địa bàn. Đây là mô hình, cách làm hay được Trung ương đánh giá cao...

 

​Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2019 là thời gian quyết định hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội, tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ: đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể; chủ động sở kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương để khắc phục những hạn chế, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, đặc biệt coi trọng sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu…

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 29

Tổng truy cập: 3.603.285