Giao ban công tác khoa giáo quý I/2019

img6098-1555487680

Ngày 17-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban công tác khoa giáo quý I; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.

Trong quý I, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đã đạt và vượt so với cùng kỳ. Ngành giáo dục đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt kết quả tích cực; toàn tỉnh không có dịch bệnh phức tạp xảy ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngành khoa học - công nghệ đã tổ chức thẩm định 13 đề tài, dự án cấp tỉnh; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 16 dự án; việc ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất được tích cực triển khai. Các lĩnh vực đào tạo nghề, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, công tác gia đình, thể dục - thể thao… tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành trong khối. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý II: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Trong đó làm tốt công tác chuẩn bị sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của Trung ương về “Đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; “Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao”; “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khoa giáo”.

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 52

Tổng truy cập: 3.610.963