Gần 24 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong 2017-2018

dsc0983-1555917721

Sáng 22 – 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả 2 năm thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND; dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và huyện, thành, thị.

Trong 2 năm (2017-2018), toàn tỉnh đã có 93,3 nghìn lượt đối tượng (HTX, THT, hộ gia đình liên kết sản xuất) được hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ bao gồm: Phát triển cây chè; cây bưởi Diễn; giống  lúa chất lượng cao; xử lý chất thải trong chăn nuôi; rừng sản xuất; phát triển thủy sản; thuê và dồn đổi đất nông nghiệp...,  bước đầu tạo được động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành. 

Thông qua chương trình hỗ trợ, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được chuyển giao; hình thức liên kết sản xuất, vùng sản xuất tập trung gắn với sản phẩm chủ lực bước đầu được hình thành nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác… Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác nông lâm, thủy sản năm 2018 ước đạt 101,1 triệu đồng/ha; thu nhập của người dân khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 32 triệu đồng/người; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 – 2018 tăng bình quân 4,51%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nghị quyết số 01 đã bộc lộ một số vướng mắc, chưa đạt được kỳ vọng, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất. Do đó, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp là hết sức cần thiết. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương tiêp tục rà soát đánh giá tổng thể hiệu quả và những vấn đề mới nảy sinh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 trong 2 năm vừa qua. Trong đó, cần tập trung đánh giá hiệu quả và những bất cập trong thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngành nông nghiệp tiếp thu ý kiến đề xuất của các sở, ngành, địa phương để có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm không chạy theo phong trào. Trong đó tập trung hỗ trợ vào những cây, con chủ lực, tập trung sản xuất ứng dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh học, đồng thời bổ sung thêm những chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp. 

 

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 36

Tổng truy cập: 3.610.802