Đồng Trung tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Sáng ngày 02/8, Hội Nông dân xã Đồng Trung tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 và tổng kết Nghị quyết số 29 NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đồng Trung trao giấy khen cho các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương hội và với mục tiêu nâng cao đời sống của hội viên, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Đồng Trung đã tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học và công nghệ… tạo điều kiện giúp các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất.Để hỗ trợ các hộ nông dân về vốn sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho các hội viên vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hàng trăm lượt gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo. Trong giai đoạn 2017- 2022, xã Đồng Trung có 4.952 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; qua bình xét có 3.994 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 14 lượt hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 166 lượt hộ cấp tỉnh; 817 lượt hộ cấp huyện và 2.905 lượt hộ cấp xã; thu nhập hàng năm của các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đạt từ 900 triệu đến 3,5 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho từ 30-40 lao động. Bên cạnh đó các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi còn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các hộ hội viên nghèo, khó khăn về vốn, cây con giống.


Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Đồng Trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp; nhân rộng các hô mình sản xuất kinh doanh giỏi và giúp đỡ các hộ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn phong trào với xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Tại hội nghị, 17 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã được Chủ tịch UBND xã Đồng Trung tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2022.
 
Anh Tuấn - Anh Minh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 8

Tổng truy cập: 5.705.779