Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh

img8972-1565736931
Đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc.

Ngày 13/8, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh nhằm khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”(NQ 37); kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác truyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sau khi hoàn thành Giải thưởng đợt 1 giai đoạn 2015-2018 và tình hình triển khai hoạt động Giải thưởng đợt 2 giai đoạn 2018-2020.

​Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Sau 5 năm thực hiện NQ37, công tác nghiên cứu, vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn đã rút ra nhiều cách làm hay, tạo bước phát triển đột phá trong một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Trong 5 năm đã có hàng trăm đề tài cấp tỉnh thuộc tất cả các lĩnh vực, trong đó có 18 đề tài nghiên cứu KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và hàng trăm công trình lịch sử đảng bộ các cấp…

Về thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định khâu đột phá: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”; lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện và 3 đơn vị sở, ngành làm điểm. Tỉnh đã có 973 tập thể, trên 1.100 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng. Kết thúc đợt 1 giai đoạn 2015-2018, đã có trên 500 tác phẩm tham gia cuộc thi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

img8966-1565690008

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã làm rõ thêm một số cách làm hay, sáng tạo của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 37 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ ra một số phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: xây dựng đội ngũ chuyên gia lý luận tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là cho thanh niên, sinh viên. Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05, coi trọng công tác giáo dục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa sâu rộng. 

Đoàn khảo sát đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế; bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 để làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó, các cơ quan tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về chủ đề đại hội, lấy ý kiến góp ý  của cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự đại hội. Tăng cường tuyên truyền về thành tựu của Phú Thọ sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng; tôn vinh các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đồng chí Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị Phú Thọ quan tâm đầu tư nghiên cứu các Đề tài tổng kết thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong sự nghiệp đổi mới đất nước; tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát kết quả tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2018 và tình hình triển khai hoạt động giai đoạn 2018-2020 tại Trung tâm Văn hóa và chiếu phim tỉnh. 

​​​​​​​Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 54

Tổng truy cập: 3.610.939