Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017

Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017

 
Căn cứ Kế hoạch số: 481/KH-UBND ngày 10/05/2017 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017;
Căn cứ Quyết định số: 2708/QĐ-UBND ngày 24/08/2017 của UBND huyện Thanh thủy về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017;
Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017 ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội như sau:

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 25

Tổng truy cập: 5.557.728