Đại hội Hội UNESCO tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

img8423-1542173109
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 14-11, Hội UNESCO tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội UNESCO tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Hội UNESCO tỉnh tiền thân là Câu lạc bộ UNESCO, được thành lập theo quyết định số 661/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ngày 1-8-2008, UBND tỉnh có quyết định số 2142/QĐ-UBND đổi từ Câu lạc bộ UNESCO thành Hội UNESCO tỉnh. Đây là hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh.

Trong hai nhiệm kỳ qua, hội đã hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử của tỉnh và quốc gia, phát huy ngành học ứng dụng năng lượng sinh học nhằm bảo vệ sức khoẻ người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Hội đã phối hợp và tham gia vào các hoạt động văn hoá - xã hội do tỉnh phát động; góp phần nâng cao, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng…


img8438-1542173124
Ra mắt Ban Chấp hành Hội khoá III.

Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội và phát huy hiệu quả của ngành học ứng dụng năng lượng sinh học, tại đại hội, Hội UNESCO tỉnh đã tiến hành đổi tên thành Hội Ứng dụng năng lượng sinh học tỉnh, là hội viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tiến hành biểu quyết thông qua biên bản dự thảo tuân thủ điều lệ hội và bầu BCH Hội khoá III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 29

Tổng truy cập: 3.731.582