Chuẩn bị nội dung tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

img1554-1556197595

Ngày 25-4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Dự thảo báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực) trình bày cho thấy, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) của cán bộ đảng viên và người dân đã có chuyển biến tích cực. 

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung, bố cục của báo cáo; làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết để rút ra những bài học kinh nghiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị cho hội nghị; tiêu chuẩn, tiêu chí để khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu: Các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ với Sở kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện báo cáo. Tham khảo báo cáo 2 kỳ sơ kết, tổng kết trước và các văn bản triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy để xây dựng báo cáo tổng kết toàn diện hơn về mặt số liệu cũng như các nhận định đánh giá. 

​Báo cáo tổng kết phải đánh giá chính xác những tồn tại, chỉ rõ các nguyên nhân, các vướng mắc về cơ chế, chính sách ảnh hưởng tới quá trình thực hiện Nghị quyết. Công tác khen thưởng phải tạo được sự đồng thuận cao từ cơ sở; cân nhắc lựa chọn mô hình điển hình đảm bảo xu hướng phát triển bền vững, từ đó khẳng định được vai trò kinh tế tập thể trong 15 năm qua.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 1.400 tổ hợp tác và 421 HTX đang hoạt động. Doanh thu bình quân đạt trên 2,1 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt gần 153 triệu đồng/HTX. Thông qua hoạt động của HTX, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá.

 

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 41

Tổng truy cập: 3.610.783