Chưa điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị UBND tỉnh được tổ chức ngày 15/6 để nghe các sở, ngành báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Phú Thọ từ năm học 2020 - 2021; dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh quy định mức thu một số loại phí, lệ phí, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo cũng như sự vào quyết liệt, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn gắn với tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời biểu dương sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc hỗ trợ, đóng góp ủng hộ phòng chống dịch.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành cần đánh giá rõ tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh; rà soát, tính toán lại các số liệu, chỉ tiêu đảm bảo sát với thực tế, có so sánh với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong đó, cần đánh giá, bổ sung kết quả và thực trạng công tác tái đàn lợn trên địa bàn; công tác thu, chi ngân sách nhà nước; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc giám sát, khoanh vùng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao; việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở đó, đánh giá rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên tinh thần thẳng thắn, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu cấp, ngành, dẫn đến một số kết quả ở một số lĩnh vực chưa cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước mắt, chưa điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong thu ngân sách nhà nước cần đẩy mạnh công tác thu ở các nguồn thu còn thấp, nhất là khu vực ngoài quốc doanh. Các sở ngành, huyện, thành, thị cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục còn rườm rà, phức tạp, nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành; nghiên cứu, điều chỉnh giảm các khoản chi không cần thiết, nhất là các khoản chi thường xuyên như chi hội nghị, tiếp khách, đối ngoại…

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng còn lại chưa thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải chịu trách trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc thực hiện chi trả hỗ trợ không đúng đối tượng, không đảm bảo tiến độ tổng hợp danh sách các đối tượng còn lại gặp khó khăn do dịch Covid-19 để tổ chức chi trả.

Cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm chú trọng tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu ý kiến về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ từ năm học 2020 - 2021. Theo đó, thống nhất đối với nội dung tờ trình, năm học 2020 - 2021 UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép giữ nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Đối với mức thu học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh cho đến khi có hướng dẫn mới của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu về các giải pháp phát triển các khu, cụm công nghiệp và sản xuất nông nghiệp

Đối với dự thảo Tờ trình quy định mức thu một số loại phí, lệ phí, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp thực hiện từ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung tờ trình, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu điều chỉnh một số mức thu, tỷ lệ % để lại đối với một số khoản phí, lệ phí cho phù hợp với thực tế. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung đưa vào danh mục một số dự án lớn, dự án quan trọng có tác động lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại hội nghị về các giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn

6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế trong tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh; hệ thống CNTT được triển khai đồng bộ, liên thông, thống nhất từ tỉnh đến xã đi vào hoạt động hiệu quả phục vụ và đáp ứng tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá hiện hành) ước đạt 33.460 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1.707 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.202 tỷ đồng, bằng 95,9% cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.520,9 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đến hết tháng 5/2020, tổng giá trị giải ngân đạt 43% kế hoạch vốn đã giao, xếp thứ 7 trong các tỉnh, thành phố trong cả nước về tỷ lệ giải ngân. Toàn tỉnh công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 112 xã. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của tỉnh xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018 và đứng thứ 3 các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Tỉnh Phú Thọ xếp vị trí thứ 26 trong cả nước và đứng thứ 3 của khu vực miền núi phía Bắc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

6 tháng cuối năm 2020, tỉnh quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa các dự án đi vào hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng; hỗ trợ khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phân tích, làm rõ tác động của dịch Covid-19 đối việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, những tồn tại, hạn chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp.

Theo PhuthoPortal


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 25

Tổng truy cập: 3.614.137