Văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 27

Tổng truy cập: 6.389.269