Cải cách hành chính, huy động đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và du lịch

img0024-1578974641

 

Ngày 14/1, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2021-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH, HĐND, MTTQ và các đoàn thể.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII dự kiến có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; trong đó quy mô kinh tế tăng 1,6 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đạt kết quả khả quan; các lĩnh vực văn hóa - xã hội; dịch vụ y tế có nhiều tiến bộ và khởi sắc; cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu ổn định, hoạt động có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ còn chưa đạt kết hoạch đề ra như: Huy động nguồn lực đầu tư vào một số lĩnh vực, dự án; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; thiếu hụt lao động có tay nghề cao… Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững; chất lượng nông sản và thương hiệu chưa nhiều; liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn; một số ngành công nghiệp truyền thống có chiều hướng chững lại và giảm sút…

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị sở, ngành liên quan cần hoàn thành báo cáo của ngành mình xong trước ngày 20-1 để Sở KH&ĐT tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 2-2020. Đồng chí đề nghị phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 các sở, ngành, đơn vị cần xác định và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động có tay nghề; cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư; khai thác nguyên vật liệu tại địa phương; phát triển dịch vụ du lịch, sản xuất, tiêu dùng. Trong nông nghiệp hướng tới sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa; đẩy mạnh XHH trong GD&ĐT, VH&TT; xây dựng chính quyền điện tử... để từ đó xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế vùng và là một trong những trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.


img0027-1578974854

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2019 theo Quyết định 2931 của UBND tỉnh. Thông qua việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại tạo môi trường thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của đơn vị mình để từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo...

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 24

Tổng truy cập: 3.603.044