Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện

CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN
 
  

1. Văn phòng HĐND & UBND huyện
 
 
- Đ/c Đặng Xuân Tâm - Chánh Văn phòng ĐT: 0915 122 108
- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - Phó Chánh Văn phòng
 
ĐT: 0978 333 812
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  
- Đ/c Vũ Minh Liểu - Trưởng phòng ĐT: 0976 879 461
- Đ/c Trần Văn Bính - Phó Trưởng phòng ĐT: 0919 681 468
- Đ/c Nguyễn Quỳnh Ngân - Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 0943 927 416
3. Phòng Nội vụ  
- Đ/c Nguyễn Bá Bào - HUV, Trưởng phòng  ĐT: 0977 418 126
- Đ/c Nguyễn Tường Lữ - Phó Trưởng phòng ĐT: 01699 792 304
- Đ/c Vũ Xuân Nam - Phó Trưởng phòng ĐT: 0975 475 689
4. Phòng Tài nguyên - Môi trường  
- Đ/c Nguyễn Anh Tùng - HUV, Trưởng phòng ĐT: 0912 725 005
- Đ/c Đào Ngọc Kỳ - Phó Trưởng phòng ĐT: 0988 351 555
   
5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  
- Đ/c Lê Trọng Đức - Trưởng phòng ĐT: 0979 828 123
- Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Phó Trưởng phòng ĐT: 0983 689 159
   
6. Phòng Nông nghiệp & PTNT  
- Đ/c Nguyễn Trọng Luyện - HUV, Trưởng phòng ĐT: 0982 979 402
- Đ/c Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng phòng ĐT: 0982 334 045
- Đ/c Nguyễn Xuân Sinh - Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 01646 266 566
7. Phòng Tư pháp  
- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - HUV, Trưởng Phòng ĐT: 0985 268 235
- Đ/c Nguyễn Thị Hoa Kiều - Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 0973 134 429
8. Thanh tra huyện  
- Đ/c Nguyễn Cảnh Tùng - Chánh Thanh tra ĐT: 0915 154 439
- Đ/c Đinh Công Nông - Phó Chánh Thanh tra
- Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Phó Chánh Thanh tra
ĐT: 0984 995 061
ĐT: 0979 590 509
   
9. Phòng Giáo dục - Đào tạo  
- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng ĐT: 0988 353 848
- Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 01685 886 565
10. Phòng Văn hóa và Thông tin  
- Đ/c Trần Tiến Quân - HUV, Trưởng phòng ĐT: 0989 262 788
- Đ/c Đào Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng ĐT: 0985 499 955
- Đ/c Nguyễn Việt Dũng - Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 0962 588 185
11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  
- Đ/c Nguyễn Xuân Quang - HUV, Trưởng phòng ĐT: 0912 595 334
- Đ/c Vũ Kiêm Toàn - Phó trưởng phòng ĐT: 0989 251 838
- Đ/c Đỗ Quốc Trọng - Phó trưởng phòng
 
ĐT: 0912 218 548
12. Phòng Y tế  
- Đ/c Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng
 
ĐT: 0988 254 568
13. Đài Truyền thanh- Truyền hình  
- Đ/c Nguyễn Trọng Hòa - Trưởng Đài, Trưởng BBT Trang TTĐT ĐT: 0982 404 578
- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Đài ĐT: 0914 827 965
- Đ/c Nguyễn Đức Tập - Phó Trưởng Đài
 
ĐT: 0975 111 385
14. Trạm Khuyến nông  
- Đ/c Trần Thị Minh Ngọc - Trưởng trạm ĐT: 0919 837 238
   
15. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch  
- Đ/c Đào Hoàng Anh - Giám đốc ĐT: 0968 464 567
- Đ/c Phạm Quốc Cường - Phó Giám đốc
 
ĐT: 0983 278 117
16. Chi cục Thống  kê  
- Đ/c Nhâm Thị Thu Hằng - Chi cục Trưởng ĐT: 01647 828 132
- Đ/c Đỗ Khanh Tuế - Phó Chi cục Trưởng
 
ĐT: 0975 697 583
17. Hội Chữ thập đỏ  
-
 
ĐT: 
18. Ban Quản lý các công trình công cộng  
- Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Trưởng ban ĐT: 0983 689 159
- Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng ban
 
ĐT: 0986 892 525
19. Trung tâm Dân số   
- Đ/c Nguyễn Quang Thái - Giám Đốc ĐT: 0979 828 016
- Đ/c Trần Trọng Bắc- Phó Giám đốc ĐT: 0984 826 868
 

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 33

Tổng truy cập: 3.614.239