Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY  
 Đ/c Phan Sỹ Lâm - HUV, Chánh Văn phòng ĐT: 0977 030 792
 Đ/c Dương Thị Hiếu - HUV, Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0968 258 599
 Đ/c Hà Thị Bích Thủy - Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0986 156 757 
 2. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY  
 Đ/c Đặng Văn Huệ - UVBTVHU - Trưởng ban ĐT: 
 Đ/c Nguyễn Thành Long - HUV, Phó Trưởng ban ĐT: 0985 111 171
 Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban ĐT: 01654 390 756
 3. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY  
Đ/c Vũ Minh Quốc - UVBTVHU - Chủ nhiệm  ĐT:
 Đ/c Trần Mạnh Thắng - HUV, Phó Chủ nhiệm
 Đ/c Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ nhiệm
ĐT: 0982 730 442
ĐT: 0984 824 459
 4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY  
Đ/c Nguyễn Thị Như Hoa - UVBTVHU, Trưởng Ban ĐT: 0983 286 227
Đ/c Đỗ Văn Biên - Phó Trưởng ban ĐT: 0914 362 599
Đ/c Vũ Đức Kiên - Phó Trưởng ban ĐT: 0988 482 388
 5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY  
Đ/c Hoàng Thị Phương An - UVBTVHU, Trưởng ban ĐT: 0984 201 009
 Đ/c Nguyễn Huy Toàn - Phó Trưởng ban ĐT: 0915 562 067
 Đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó Chủ tịch ĐT: 0979 080 368

 


Các tin khác:
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
18/04/2017 3:03:05 CH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thanh Thủy Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy


Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 11

Tổng truy cập: 3.610.503