BCHQS xã Đồng Trung thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương.

Đồng Trung là xã trung du có tổng diện tích tự nhiên 1.647 ha, 17 khu hành chính với 3.202 hộ và trên 12.400 khẩu. Sau khi sáp nhập, mặc dù địa bàn rộng, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy - UBND xã, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của Nhân dân địa phương, BCHQS xã Đồng Trung đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, góp phần củng cố và giữ vững công tác quốc phòng - quân sự địa phương ngày càng vững mạnh, qua đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT – XH.


Các đồng chí dân quân tự vệ tham gia học tập, huấn luyện

Tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2021, BCHQS xã Đồng Trung đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cho Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng các nghị quyết, kế hoạch về công tác quốc phòng trong năm 2021. Thường xuyên duy trì chế độ trực chỉ huy tại trụ sở, sẵn sàng cơ động nhanh, tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên điều chỉnh bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phòng thủ, nhất là tập trung xây dựng văn kiện phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quân sự quan trọng trong năm 2021 của BCHQS xã Đồng Trung.


... và tham gia huấn luyện tại thao trường

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng trên địa bàn xã được thường xuyên được quan tâm. Đến nay, tổng số lực lượng dân quân của xã là 153 đồng chí chiếm 1,23% dân số. Trong đó lực lượng cơ động là 56 đồng chí, lực lượng tại chỗ 51 đồng chí, tổ Binh chủng, Trinh sát, Thông tin, Hậu cần kỹ thuật là 15 đồng chí, Trung đội pháo phòng không 12,7mm là 31 đồng chí. BCHQS xã đã chỉ đạo các đồng chí thôn đội trưởng phối hợp trưởng khu hành chính tổ chức họp, bầu bổ sung 36 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất và tham mưu UBND xã cấp giấy chứng nhận dân quân năm thứ tư hoàn thành chương trình huấn luyện cho 36 đồng chí.

Trong công tác xây dựng lực lượng, nhiệm vụ phải kể đến là công tác tuyên truyền luật NVQS - Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV, nhất là trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm này, hàng năm, BCHQS xã Đồng Trung đã chủ động nắm chắc nguồn nhập ngũ, các đối tượng tạm hoãn, góp phần để công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ vừa đảm bảo số lượng và chất lượng. Tháng 2/2021, BCHQS xã đã tuyển chọn đủ 13 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, trong đó có 04 đồng chí thực hiện nghĩa vụ công an.

Song song với đó, công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy được Ban Chỉ huy quân sự xã quán triệt và học tập chấp hành nghiêm, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Ban Chỉ huy quân sự huyện, chấp hành tốt các khâu xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ, bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, tiến trình biểu, giáo án, bài giảng. Tổ chức ra quân huấn luyện đúng quy định hướng dẫn, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng, quán triệt tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực hiệu quả, huấn luyện bảo đảm đủ nội dung sát với thực tế ở địa phương.

Đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất huấn luyện theo cụm, các tổ Binh chủng huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, qua huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 toàn đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 71- 72% tỷ lệ đạt khá giỏi. Kết quả bắn đạn thật có 22 đồng chí, đạt loại giỏi 07 đồng chí, đạt loại khá 13 đồng chí, đạt yêu cầu 02 đồng chí. Đơn vị đạt loại khá.

Ngoài ra, công tác chính trị và công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật được BCHQS xã chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả cao. Công tác kỹ thuật, quân trang thường xuyên được duy trì bảo đảm quân số, chất lượng vũ khí trang bị được bảo dưỡng theo định kỳ, sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu huấn luyện, luyện tập, củng cố bổ sung hoàn thiện hệ thống sổ sách, tủ súng không để sẩy ra mất mát, hư hỏng hoặc xảy ra cháy nổ, bảo đảm cơ động khi có tình huống xảy ra. Tích cực quản lý và cấp phát quân trang cho cán bộ, chiến sỹ theo chế độ hai mùa trong năm, sau đợt huấn luyện Ban Chỉ huy thu lại để quản lý tập trung, do vậy quân trang luôn mới và đảm bảo đồng bộ.       

Những tháng cuối năm 2021, tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, BCHQS xã Đồng Trung tiếp tục xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân; Quán triệt nghiêm túc các hệ thống văn bản của cấp trên và địa phương về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, trọng tâm là nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 4. Chỉ đạo lực lượng dân quân, dự bị động viên sẵn sàng tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, giúp dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Tập trung bảo đảm quân số sẵn sàng làm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân, tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên theo đúng luật, đăng ký quản lý nguồn chặt chẽ, thực hiện tốt kế hoạch động viên tuyển quân, phấn đấu trong năm 2021 đề nghị cấp huy chương chiến sỹ vẻ vang cho 05 đối tượng.

Duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng các loại vật chất trang bị, kỹ thuật phương tiện hậu cần, ưu tiên cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập, khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác dân vận, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

Với các giải pháp được triển khai thực hiện, tin tưởng rằng, BCHQS xã Đồng Trung sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.


 
Hoàng Huân – Minh Tuân
         

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 13

Tổng truy cập: 5.705.761