BÁO PHÚ THỌ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY THANH THỦY VỀ CÔNG TÁC MUA VÀ ĐỌC BÁO ĐẢNG

Sáng ngày 17/8/2022, đoàn công tác Báo Phú Thọ do đồng chí Phạm Thị Kim Dung – Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Thủy về việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Thanh Thủy có đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Như Hoa – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Văn Phòng Huyện ủy; Trung tâm VHTTDL & Truyền thông huyện; lãnh đạo Đảng ủy xã Tu Vũ và Thị trấn Thanh Thủy.


Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là công tác mua, đọc Báo Phú Thọ trên địa bàn huyện được duy trì theo hướng tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, trường học… đã chú ý quan tâm chỉ đạo có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm vững và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện.


Lãnh đạo Báo Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ huyện Thanh Thủy hiện có 29 chi, đảng bộ trực thuộc, với trên 4.900 đảng viên. Để triển khai công tác phát hành báo chí, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy đã bành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Nhân Dân, báo Phú Thọ. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện theo dõi và tham mưu cho cấp ủy huyện đôn đốc việc đặt báo của cơ sở, đảm bảo 100% các chi bộ dưới cơ sở và các chi, đảng bộ khối cơ quan có báo Nhân Dân, báo Phú Thọ hằng ngày. Do đó, công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện được duy trì tốt. Những đơn vị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là Đảng bộ xã Tu Vũ, Đảng Bộ Thị trấn Thanh Thủy... Trong quý I, quý II năm 2022, 100% chi, đảng bộ cơ sở đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Các loại báo được đặt mua thường xuyên: Báo Nhân dân, Báo Phú Thọ, Phú Thọ cuối tuần, Phú Thọ miền núi; Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng...


Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, du lịch và Truyền thông huyện phát biểu ý kiến

Ngoài một số kết quả đạt được, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở huyện Thanh Thủy còn một số hạn chế: Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Một số đơn vị được cấp phát báo, việc sử dụng mới chỉ được thực hiện ở lãnh đạo; việc sử dụng báo đến toàn thể cán bộ đảng viên không kịp thời, làm hạn chế tác dụng của công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí; sự tác động của các nguồn thông tin điện tử, mạng Internet...


Toàn cảnh buổi làm việc

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là Báo Phú Thọ, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Thanh Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở bố trí, cân đối nguồn ngân sách phục vụ cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng báo chí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại cơ sở. Đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí thi đua trong đánh giá phân loại tổ chức Đảng hằng năm. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị làm tốt để động viên, khích lệ nhân rộng./.
Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 24

Tổng truy cập: 5.858.657