Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 1/7/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT Chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện đã phối hợp với các đơn vị trong Khối Khoa giáo bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện, việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh được quan tâm, chú trọng. Công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực như:  đạt 50/53 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, tổ chức tốt các kì thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp huyện, tỉnh, chất lượng học sinh giỏi lớp 9 tăng 2 bậc, hoàn thành chương trình năm học 2021-2022; Lĩnh vực y tế triển khai bệnh án điện tử tại 100% các khoa, phòng, ứng dụng khai báo y tế, đăng ký khám chữa bệnh qua app, khám chữa bệnh từ xa; công tác phòng, chống dịch bệnh chăm sóc bà mẹ trẻ em được triển khai thường xuyên, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng , chống dịch covid-19; trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều đề tài dự án sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 191 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 1 đề tài cấp cơ sở; các kết quả trong công tác môi trường, dạy nghề, gia đình, dân số, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được duy trì. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục – thể thao được quan tâm và đạt được những kết quả cao, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm.


 
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT Chính trị huyện yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong khối khoa giáo nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan chuyên môn rà soát, bám sát nhiệm vụ của ngành để thực hiện công việc có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
Thu Quỳnh – Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 14

Tổng truy cập: 5.705.840