Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

img2977-1571374760

Ngày 18/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có hướng dẫn nhân sự và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về thành lập tổ chức Đảng và bố trí sắp xếp cán bộ khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2021. 

 

Các đại biểu cho rằng việc thành lập tổ chức Đảng đối với các xã sáp nhập và bố trí, sắp xếp cán bộ phải được thực hiện theo căn cứ vào các quy định của pháp luật. Việc sắp xếp phải được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, có lộ trình; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cho rằng việc bố trí sắp xếp cán bộ khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019- 2021 thực hiện theo các quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp bộ máy lâm thời. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng đề án cụ thể, xin ý kiến Bộ Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Hướng dẫn một số nội dung về thành lập tổ chức Đảng và bố trí sắp xếp cán bộ khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến cụ thể.

 

Tiếp đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Về công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện, đồng chí Bùi Minh Châu yêu cầu Tiểu ban văn kiện đẩy mạnh tiến độ thời gian theo đúng lộ trình, đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh phải đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình thực tế; làm rõ những ưu khuyết điểm trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định…Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, đánh giá khách quan, trung thực…Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu ban cán sự UBND tỉnh, các ban đảng phối hợp tốt với tiểu ban văn kiện xây dựng các báo cáo chính trị đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. 

 

​Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình bày Đề án rà soát sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2019 – 2020 sáp nhập Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành vào Trường Cao đẳng nghề; giải thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ. Đối với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, 13 trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện và Trung tâm hỗ trợ nông dân và GDNN vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động như hiện nay. 

 

Kết luận về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu các đơn vị, cơ quan chủ quản tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm cấp huyện, đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các trung tâm bàn giao tài sản nguyên trạng, không được phép cho thuê tài sản; giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan để bán tài sản trên đất và bán đấu giá khu đất tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ. Về sắp xếp nhân sự, cơ cấu tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cán bộ và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sắp xếp. 

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với Tờ trình của Sở Tài chính về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư khi sắp xếp lại tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư và thực hiện Nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ.  

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 27

Tổng truy cập: 3.603.032