Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kì tháng 6 năm 2019

Ngày 27/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 6/2019. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Thủy; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nội dung quan trọng khác.


Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đánh giá Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Theo dự thảo đề án, năm 2019, huyện Thanh Thủy có 6 xã chưa đạt chuẩn  50% tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số phải sắp xếp lại trong đó:  Sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao để thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới có tên gọi dự kiến là xã Tu Vũ. Sáp nhận 3 đơn vị hành chính gồm xã Trung Nghĩa, Đồng Luận, Trung Thịnh để thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới có tên gọi dự kiến là xã  Đồng TrungTheo đó số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện sẽ giảm từ 15 đơn vị xuống còn 11 đơn vị hành chính. Theo dự thảo đề án sau khi thống nhất trong Ban Thường vụ sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ trong tháng 7 để trình UBND tỉnh thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có Nghị quyết của cấp trên BTV Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ cho đội ngũ dôi dư và đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với thực tế đơn vị hành chính sau sáp nhập.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng như: Tổng giá trị tăng thêm (giá 2010) ước đạt hơn 732 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 60,6 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 774 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch, tăng 22,8% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 23.400 tấn; về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng khá; 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 82%; 48/53 trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 90,6% tổng số trường; giải quyết việc làm mới 950 người; 14/14 xã giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh quốc phòng được đảm bảo và giữ vững.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung như: chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; xác định trụ sở làm việc cho xã mới sau khi sáp nhập; tên gọi cho đơn vị hành chính mới; sắp xếp chức danh lãnh đạo đối với xã mới sau khi sáp nhập…; Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận về những tác động làm ảnh hưởng đến sản xuât nông nghiệp; lĩnh vực quản lý về tài nguyên môi trường, công tác phát triển du lịch…

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 23, 24/7/2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh sự cần thiết của việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, đồng chí lưu ý cần thống nhất tinh gọn về bộ máy, vị trí trụ sở làm việc, tên gọi của các xã; các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã chuẩn bị sáp nhập thống kê tài sản kịp thời, thắt chặt quản lý chi tiêu tránh nợ đọng; các phòng, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm phát động phong trào công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của huyện cần tích cực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng an ninh trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019.

Cũng tại hội nghị đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và 1 số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ./.

 
Anh Tuấn - Tuấn Thanh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 41

Tổng truy cập: 3.603.123