Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy

1. Bí Thư Huyện ủy
 Đồng chí: Nguyễn Minh Tường
 Sinh ngày: 20/12/1972
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: TT Hưng Hóa - Tam Nông - Phú Thọ
 Chức vụ: TUV-Bí thư Huyện uỷ
 Ngày vào Đảng:  16/2/2001
 Ngày chính thức: 16/2/2002
 Trình độ CM: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 Trình độ LLCT: Cao cấp
 2. Phó Bí thư TT Huyện ủy

 
Đồng chí: Nguyễn Văn Cường
 Sinh ngày: 19/01/1974
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Tân Phương - Thanh Thủy
 Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy - CT HĐND huyện
 Ngày vào Đảng:  6/10/1998
 Ngày chính thức: 6/10/1999
Trình độ CM: Thạc sỹ HCC 
Trình độ LLCT: CC
3. Chủ tịch UBND huyện
 Đồng chí: Dương Quốc Lâm
 Sinh ngày: 7/8/1967
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Văn Lung - Thị xã Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
 Ngày vào Đảng:  2/8/1996
 Ngày chính thức: 2/8/1997
 Trình độ CM: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 Trình độ LLCT: CC
 
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện

 
 Đồng chí: Phạm Quang Phúc
 Sinh ngày: 19/8/1974
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Thị trấn Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy
 Chức vụ: UVBTVHU-PCT HĐND huyện
 Ngày vào Đảng: 7/5/2002 
 Ngày chính thức: 7/5/2003
Trình độ CM:  Thạc sỹ QLKT
Trình độ LLCT:  CC
5. Phó Chủ tịch UBND huyện
 Đồng chí: Nguyễn Minh Tân
 Sinh ngày: 30/9/1981
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Xuân Áng - Hạ Hòa - Phú Thọ
 Chức vụ: UVBTV -PCT UBND huyện
 Ngày vào Đảng: 19/5/2007 
 Ngày chính thức: 19/5/2008
 Trình độ CM: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ LLCT: CC
 
 
   
 
 
6. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy


 
 
Đồng chí: Đặng Văn Huệ
 Sinh ngày: 8/3/1969
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Vực Trường - Tam Nông - Phú Thọ
 Chức vụ: UVBTVHU-Trưởng Ban Tổ Chức
 Ngày vào Đảng:  23/01/1995
 Ngày chính thức: 23/01/1996
Trình độ CM: Tài chính - Kế toán
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
7. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 
 
 Đồng chí: Nguyễn Thị Như Hoa 
 Sinh ngày: 15/8/1972
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Xuân Lộc - Thanh Thủy
 Chức vụ:  UVBTVHU-Trưởng Ban Tuyên giáo
 Ngày vào Đảng: 5/7/1995
 Ngày chính thức: 5/7/1996
Trình độ CM: Đại học Sư phạm
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
8. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra


 
 
 Đồng chí: Vũ Minh Quốc
 Sinh ngày: 22/5/1973
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ
 Chức vụ: UVBTVHU - CN Uỷ ban Kiểm tra
 Ngày vào Đảng: 5/5/1997
 Ngày chính thức: 5/5/1998
Trình độ CM: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
9. Chủ tịch UBMTTQ huyện - Trưởng ban Dân vận

 

 Đồng chí: Hoàng Thị Phương An
 Sinh ngày: 15/12/1972
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Thạch Khoán- Thanh Sơn
 Chức vụ: UVBTVHU - Chủ tịch UBMTTQ - Trưởng ban Dân vận
 Ngày vào Đảng:  17/11/1997
 Ngày chính thức: 17/11/1998
Trình độ CM: Đại học
Trình độ LLCT: CC
 
10. Trưởng Công an Huyện
 
 Đồng chí: Hoàng Việt Sơn
 Sinh ngày: 1968
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán:
 Chức vụ: UVBTVHU- Trưởng Công an 
 Ngày vào Đảng:  
 Ngày chính thức: 
Trình độ CM: 
Trình độ LLCT: CC
 
11. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự

 
 
Đồng chí: Trần Bá Đạt
 Sinh ngày: 1966
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Trí Tiên- Thanh Ba
 Chức vụ: UVBTVHU - Chỉ huy trưởng   BCHQS huyện
 Ngày vào Đảng:  5/7/1990
 Ngày chính thức: 5/7/1991
Trình độ CM: ĐH
Trình độ LLCT: CC

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 31

Tổng truy cập: 3.610.702