Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy tổ chức kỳ họp tháng 6 năm 2022

Sáng  29/6/2022, BTV Huyện ủy Thanh Thủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.  Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, chuyên viên UBKT, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, một số phòng chuyên môn của huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tường -  TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Minh Tường -  TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Thanh Thuỷ đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Theo đó, 6 tháng đầu  năm, kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao so với cùng kỳ: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.927,2 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 243,36 tỷ đồng, đạt 60.4% kế hoạch; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92.0%; Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 5.011,8ha, đạt 80,8%; Tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Lượng khách du lịch ước đạt 150.000 lượt người, tăng 56.3%, doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng; Tổ chức thành công chương trình tọa đàm với chuyện đề “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống – Nhìn từ khâu đột phá phát triển du lịch ở Thanh Thủy”; Công tác giáo dục và đào tạo thích ứng linh hoạt trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực; Chỉ đạo thực hiện nghiệm thu cấp phép xây dựng, quản lý, quy hoạch, giao thông, thủy lợi đảm bảo tiến độ; Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường;…


Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022; hoàn thành các quy hoạch, cơ chế, chính sách lớn, tạo cơ sở cho phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước; Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác phát triển  kinh tế, xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của các  mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 đã đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Tường yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, các phòng ngành bám sát Nghị quyết của huyện để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng đúng quy trình; quy định; khẩn trương rà soát, đánh giá, thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu của từng ngành; Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa và cây màu vụ đông năm 2022 đảm bảo 100% kế hoạch và đúng khung lịch thời vụ; Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; Phát triển du lịch chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Tuần du lịch huyện Thanh Thủy trong tháng  9 và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.
Thu Quỳnh - Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 12

Tổng truy cập: 5.705.723