Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Thuỷ họp thường kỳ tháng 7/2022

Sáng ngày 25/7, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Thuỷ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả vận động nhân dân mua thẻ BHYT 6 tháng đầu năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ và lãnh đạo một số phòng, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


 Đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện đã được BHXH thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chế độ chính sách đối với người tham gia BHYT được thực hiện kịp thời. 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 77.980 người tham gia BHYT, đạt 92,36%. Trong đó, nhóm người lao động và sử dụng lao động đóng có 11.773 người, nhóm do ngân sách nhà nước đóng có: 24.175 người, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: 19.992 người… Các nhóm đối tượng đã có sự chuyển biến về số người tham gia đặc biệt là nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, tăng 992 người so với năm 2021. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.


 Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đối với nội dung 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025; 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 ngày 2/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn và chăm lo, bảo vệ quyền của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết 12 ngày 2/6/2021 về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai nội dung của 3 nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt, triển khai các nghị quyết được quan tâm, việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực, đa số các chỉ tiêu đạt mục tiêu nghị quyết. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, toàn huyện có 59 mô hình  đăng ký, đến nay đã thực hiện được 32 mô hình; hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang được nâng cao, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách quân sự quốc phòng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện…


 Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đặc biệt hướng đến đối tượng học sinh và người lao động trong các doanh nghiệp; Đối với việc thực hiện 3 nghị quyết, việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết chuyên đề còn hạn chế, mang tính hình thức; chưa phát huy được vai trò của công tác dân vận ở một số hoạt động.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: để tỷ lệ tham gia BHYT đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với cơ sở trong công tác triển khai mua thẻ BHYT; tập trung hướng đên các nhóm đối tượng là học sinh, người lao động trong doanh nghiệp; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động; đổi mới trong công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở đối với người sử dụng thẻ BHYT. Đối với việc triển khai các nghị quyết, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới mọi tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở đảm bảo triển khai các phong trào, cuộc vận động có chiều sâu và hiệu quả; phát huy vai trò của các tổ chức hội với các mô hình dân vận khéo; các tổ chức hội phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; Ban Dân vận tiếp tục đôn đốc, triển khai các điểm mạnh, khắc phục hạn chế để duy trì các tiêu chí huyện nông thôn mới, góp phần xây dựng Thanh Thuỷ thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wydham Thanh Thuỷ và kế hoạch triển khai dự án: Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ phụ trợ và bãi đỗ xe tại xã Bảo Yên huyện Thanh Thuỷ.
Minh Phương – Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 5

Tổng truy cập: 5.705.610