Ban giảm nghèo xã Hoàng Xá tổng kết công tác ủy thác năm 2020

Ngày 27/1/2021, Ban giảm nghèo xã Hoàng Xá tổng kết công tác ủy thác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Ban giảm nghèo xã đã chỉ đạo 29/29 tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác cho vay, đôn đốc các hộ hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi đạt 100% kế hoạch, các hộ đều trả lãi đúng kỳ, trả gốc đúng hạn, sử dụng đúng mục đích. Tổng dư nợ đến tháng 12/2020 là gần 36 tỷ đồng cho 1.128 hộ vay theo diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn học sinh sinh viên, vốn nước sạch vệ sinh môi trường, vốn hộ mới thoát nghèo…  Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc tổ tiết kiệm và vay vốn vận động thành viên tiết kiệm theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng như quy chế của tổ đề ra, đến ngày 18/12/2020, tổng số tiền tiết kiệm tại tổ vay vốn và tiết kiệm là 1,33 tỷ, đạt 100% kế hoạch. Công tác thu lãi được làm đúng quy trình, quy định. Kết thúc năm 2020, 28/29 tổ xếp loại tốt, 1 tổ xếp loại trung bình.


Lãnh đạo xã Hoàng Xá và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, năm 2021 Ban giảm nghèo xã Hoàng Xá tiếp tục chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành ra soát, hoàn thiện hồ sơ cho các hộ có nhu cầu vay đảm bảo công tác giải ngân kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân tích cực gửi tiết kiệm 50.000/hộ/tháng; mỗi quý tăng thêm dư nợ vay các chương trình từ 900 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng; tiết kiệm tăng thêm từ 50-60 triệu đồng/tháng…
Minh Phương
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/4/2021

Đang online: 14

Tổng truy cập: 4.220.601