Ban CHQS huyện quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

Sáng 1/3/2021, Ban CHQS huyện Thanh Thủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban CHQS huyện, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn và tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học.


Các đơn vị ký 
cam kết thi đua năm 2021

Nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, Ban CHQS huyện Thanh Thuỷ chú trọng đột phá, đổi mới huấn luyện theo kết luận của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thảo, hội thi”; Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình, gắn với xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ xuyên suốt… Huấn luyện đảm bảo toàn diện từ tổ chức biên chế, lập, phê duyệt kế hoạch, về giá án, vật chất, trang bị khí tài, thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện cơ động, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; đổi mới tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập… Đánh giá kết quả trên tinh thần: “Huấn luyện thực chất, học thực chất, kiểm tra thực chất”.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đã quán triệt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện và ký cam kết thi đua năm 2021 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”./.

 
Minh Cảnh – Minh Tâm
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 18

Tổng truy cập: 4.410.694