Ban CHQS huyện phát động phong trào thi đua trong lực lượng.

Sáng ngày 15/3/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong lực lưỡng vũ trang huyện.

Thời gian của phong trào thi đua được triển khai, tổ chức thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030 và chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2022 - 2025), giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030).


Lãnh đạo Ban CHQS huyện phát động thi đua


Với mục tiêu, chỉ tiêu: Thi đua tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban Chỉ huy quân sự huyện xác định, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mọi cán bộ; xây dựng, phát triển hạ tầng số theo hướng đồng bộ, hiện đại, đưa các hoạt động lên môi trường số trên cơ sở tái cấu trúc, tối ưu các quy trình và sử dụng công nghệ số, dữ liệu số; phấn đấu hoàn thành xây dựng hạ tầng kết nối mạng, hạ tầng các trung tâm dữ liệu, các cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị trên môi trường số. Đồng thời thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, quân đội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, vật tư, đồ dùng huấn luyện, sử dụng tiết kiệm điện, nước...


Ký kết thi đuaPhát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu toàn thể cán bộ quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, biến các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua thành kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

 
Minh Phương – Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 36

Tổng truy cập: 6.577.190