Bác Hồ với việc xây dựng đội vũ trang kiểu mới

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) ra đời ngày 22/12/1944, đến nay đã tròn 75 năm. Ban đầu, Đội chỉ có 34 đội viên.


Đồng chí Võ Nguyên Giáp trong lễ tổ chức thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân  ở khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng), ngày 22/12/1944.  Ảnh: luutru.gov.vn
 
Trong Chỉ thị thành lập, Bác Hồ nói rõ: “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ nhưng tiền đề của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân; nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”.

Người đã giành tâm huyết và công sức lớn lao cho việc xây dựng đội vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, từ khi còn trứng nước đến lúc lớn lên, trưởng thành...

Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ viết Kinh nhật tụng để cán bộ, chiến sĩ thuộc nằm lòng, tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất của quân đội cách mạng.

Bác viết không dài, theo thể thơ  4 chữ, có vần điệu, dễ đọc, dễ nhớ.

Người căn dặn chiến sĩ: “Luyện rèn kham khổ/Cần kiệm siêng năng/Không nên kiêu căng/Không nên tự phụ/Cố gắng trau dồi/Ra người tài đức...”.

Đối với nhân dân, Người dặn phải: “Ôn tồn lễ độ/Không lấy của dân/Cây kim sợi chỉ/Mượn gì phải trả/Hư hỏng bồi thường...”.

Còn với đồng đội, Bác dạy: “Anh em Vệ quốc/Ai cũng là binh/Vì nước hi sinh/Sống trong doanh trại/Lấy điều thân ái/Ăn ở cùng nhau/Gặp khi ốm đau/Hết lòng giúp đỡ/Chào hỏi anh em/Đoàn kết vững bền/Từ trên xuống dưới...”.

Trong mỗi lời kêu gọi, mỗi bức thư khen ngợi, mỗi bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, mỗi huấn thị mở đầu chiến dịch hay tổng kết một trận đánh, ai nấy đều nhận được những lời dạy bảo ân cần của Bác về nhân cách quân nhân cách mạng mà phẩm chất hàng đầu là tinh thần chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là phẩm chất của QĐND Việt Nam.

Trước mọi thử thách, phẩm chất ấy thể hiện niềm tin không gì lay chuyển nổi vào chân lí và chính nghĩa, vào thắng lợi tất yếu, nhất định về ta; thể hiện lòng trung thành của người chiến sĩ với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân...

Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành cốt cách người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh vệ quốc. Từ trong muôn vàn sự tích anh hùng và chiến công oanh liệt của chiến sĩ quân đội nhân dân, Bác Hồ đã tổng kết lại thành lời biểu dương lịch sử, nay đã thành bản chất, thành ngọn cờ tư tưởng, tiêu biểu cho QĐND Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập-tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cho đến nay, đã có nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ nối tiếp nhau chống giặc, giữ nước. Mỗi thế hệ hoạt động trong điều kiện lịch sử, xã hội cụ thể; song bên cạnh đặc điểm chung, còn có những nét riêng, những ưu thế mới. Tuy vậy, vẫn là sự phát triển theo quy luật kế thừa giữa các thế hệ nối tiếp nhau; thế hệ sau cao hơn thế hệ trước...
 
Suốt 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước tiếp tục dìu dắt thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đã phát huy mạnh mẽ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giương cao ngọn cờ “Quyết thắng”, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm tròn hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và của nhân dân và thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu./.
Theo Chính Phủ

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 14

Tổng truy cập: 4.319.948