Agribank Thanh Thủy: tổng dư nợ cho vay đạt 1.108 tỷ đồng

Là một ngân hàng thương mại có vai trò chủ đạo trong thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm tăng cường đầu tư vốn phát triển nông nghiệp nông thôn, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Thanh Thủy - Phú Thọ (Agribank Thanh Thủy) đã đồng hành và tiếp sức cùng nông dân trên địa bàn huyện vươn lên xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu. 


Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Thanh Thủy (Agribank Thanh Thủy) 

Sáu tháng đầu năm 2019, tổng dư nợ cho vay của Agribank Thanh Thủy là 1.108,6 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch, tốc độ tăng 6%. Trong đó, Agribank Thanh Thủy cho 11 doanh nghiệp, hợp tác xã vay 44,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,9% tổng dư nợ; Cho 7.068 khách hàng cá nhân vay 1.064,4 tỷ đồng, chiếm 96 % tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng đầu tư có hiệu quả thông qua tỷ lệ dư nợ xấu toàn chi nhánh là 0,85% /tổng dư nợ. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của khách hàng cá nhân giảm còn 0,22%.
 
Thực hiện phương châm đi vay để cho vay, 6 tháng đầu năm, Agribank Thanh Thủy huy động tổng nguồn vốn đạt 1.074,7 tỷ đồng đạt 101%, tăng 12 tỷ đồng so với kế hoạch, tốc độ tăng 13,7 %. Bằng các hình thức tuyên truyền, quảng bá, liên kết với các cơ quan, đơn vị như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động huyện và các khu dân cư trên địa bàn huyện,... để khách hàng là cá nhân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Agribank Thanh Thủy. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Ngân hàng cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Hiện nay, Agribank Thanh Thủy là ngân hàng thương mại hàng đầu có uy tín, thương hiệu trong hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ./.
Phan Trung Kiên

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 16

Tổng truy cập: 3.610.631