70 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020

Sáng 6/7/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thanh Thủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020. Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Hoàng Minh Thương - UVBTV Huyện ủy - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện.
 
Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 6/7 đến ngày 9/7/2020), 70 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 4 gồm cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của huyện, xã; những người hoạt động chuyên trách cấp xã; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư; trưởng các đoàn thể cấp thôn, đại biểu HĐND cấp xã… sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên… Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được chia tổ thảo luận, nghiên cứu và viết bài thu hoạch.
 
Qua lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020, giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, mối liên hệ hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 40

Tổng truy cập: 3.613.916