100% học viên đối tượng 4 được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cấp giấy chứng nhận

Sau 4 ngày (từ 6-9/7/2020), nghiên cứu 7 chuyên đề cơ bản về Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên…

Đồng chí Hoàng Minh Thương - UVBTV Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên đối tượng 4.

63 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 4 năm 2020 gồm: cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của huyện, xã, thị trấn; những người hoạt động chuyên trách cấp xã; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư; trưởng các đoàn thể khu dân cư và đại biểu HĐND cấp xã đã đủ điều kiện viết bài thu hoạch.
        
Qua đánh giá của ban tổ chức lớp học, 100% học viên tham gia lớp bồi dưỡng đạt yêu cầu, được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cấp giấy chứng nhận; trong đó có 7,9% đạt loại giỏi, 62,9% đạt loại khá, còn lại là trung bình./.
  
Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 47

Tổng truy cập: 3.614.230