100% cơ quan nhà nước sẵn sàng sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc

Đặt mục tiêu từ ngày 1/6/2020, 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hiện giải quyết hồ sơ, công việc qua môi trường mạng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh rà soát cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin và cung cấp, hướng dẫn sử dụng chữ ký số giải quyết công việc.

Chữ ký số là ứng dụng quan trọng trong quá trình thực hiện thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sau hơn 5 năm triển khai ứng dụng chữ ký số, đến thời điểm này, các cơ quan nhà nước của tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để có thể sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc.

Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên còn gặp khó khăn do thói quen ký tay trực tiếp lên văn bản giấy vẫn còn ở một số đơn vị. Do đó, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu “Từ ngày 1/6/2020, 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hiện giải quyết hồ sơ, công việc qua môi trường mạng”, Sở Thông tin và Truyền thông đã quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Sở đã phối hợp với Viễn thông Phú Thọ tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn sử dụng chữ ký số trên các hệ điều hành cho lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan, đơn vị; bố trí cán bộ trực để giải quyết mọi vướng mắt phát sinh để đảm bảo việc sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn triển khai sử dụng, thực hiện các giải pháp đảm bảo bảo mật, an toàn cho các tài liệu điện tử của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, 3.485 chữ ký số chuyên dùng đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Thọ. Trong đó, có 577 chữ ký số tổ chức, 2.908 chữ ký số cá nhân. Đặc biệt, trong tháng 5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Phú Thọ cấp thêm 93 sim ký số trên thiết bị di động thông minh cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh để đảm bảo thuận tiện hơn trong công việc.

Theo ông Hà Anh Tuấn - Trường Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông: Hiện nay, 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện của tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành,100% đơn vị cấp xã có địa chỉ gửi nhận văn bản điện tử. Cùng với đó, mạng diện rộng của tỉnh được kết nối các cơ quan cấp tỉnh và huyện trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Hầu hết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo đường truyền Internet tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Vì vậy đội ngũ cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh sử dụng thành thạo máy tính tìm kiếm, khai thác thông tin qua các phần mềm. Tất cả các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan nhà nước ngành dọc đóng trên địa bàn đã bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Như vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã sẵn sàng sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, phấn đấu đến hết năm 2020 trên 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Khánh Trang


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 48

Tổng truy cập: 3.614.326