Thông tin xã Yến Mao

1. Vị trí địa lý
Yến Mao là xã miền núi nằm cách trung tâm huyện Thanh Thủy 18 km về phía nam. Phía bắc giáp với xã Phượng Mao, phía Nam giáp với xã Tu  Vũ của huyện Thanh Thủy, phía đông tiếp giáp với tản ngạn sông Đà, phía tây tiếp giáp với địa giới của Yên Lãng và xã Hương Cần huyện Thanh Sơn.Tổng diện tích tự nhiên của Yến Mao là 13,11 km2. Dân số hiện nay của địa phương có 1141 hộ, với 4.742 nhân khẩu sinh sống tại 14 khu dân cư. Mật độ dân cư trung bình 366 người/km2. Sinh sống trên địa bàn xã  người  dân tộc thiểu số chiếm gần 60% dân số.
2. Thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa xã hội    

 
   Đội biểu diễn Cồng chiêng của xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy
 
Về phát triển kinh tế - văn hóa  xã hội hàng năm, Yến Mao tranh thủ chương trình đầu tư của huyện, tỉnh xã vận động nhân dân ứng dụng kỹ thuật đưa giống mới vào gieo cấy, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất lúa từ dưới 50 lên bình quân 53-54 tạ/ha. Ngoài hai vụ lúa còn sản xuất vụ ngô đông, từ đó đưa sản lượng lương thực đạt xấp xỉ 2.000 tấn. Năm 2014 xã đạt gần 1.998 tấn, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015, đạt mức bình quân lương thực đầu người 440 kg.
Cùng với cây lúa, ngô các hộ đẩy mạnh chăn nuôi, quản lý duy trì tốt 116ha lâm nghiệp, đưa cây sơn lấy nhựa vào gieo trồng và củng cố diện tích chè . Hiện xã có 24 ha sơn lấy nhựa, có 18ha cho thu hoạch, 37,2ha chè cho thu hoạch 29 ha. Đây là những cây chủ lực tạo ra hàng hóa, thu nhập cho nhiều hộ dân.
Năm 2017 xã ước đạt mức tăng kinh tế 8,2% trong đó nông, lâm nghiệp ước tăng 24,4%  so với cơ cấu kinh tế , TTCN- xây dựng ước tăng trên 30% , dịch vụ tăng 43,1% , đưa mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 26 triệu đồng. Từ một xã kinh tế thuần nông, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp đến nay Yến Mao đã phát triển khá toàn diện qua đó giảm hộ nghèo từ trên 20% năm 2010 xuống 5,7 % đến 6% năm 2017.     Đời sống văn hóa xã hội của xã không ngừng phát triển, nâng cao. Hiện nay 3 trường học của xã đều đạt chuẩn, chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và đạt giải qua các vòng thi cao.  Với tổng số 34 lớp học, 876 học sinh, số học sinh đến trường đạt 100%; số hộ đạt gia đình văn hóa duy trì ở mức 80 đến 85%, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2...
 Trong những năm qua bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yến Mao thoát khỏi tình trạng xã nghèo, kém phát triển, tạo cơ hội để địa phương vươn lên, trở thành xã khá. Năm 2016, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt nông thôn mới cuối năm 2016.
3. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới         
Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế  văn hóa xã hội xã sẽ tập trung khai thác lợi thế địa phương là kinh tế nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển TTCN- dịch vụ, kết hợp nguồn lực nội tại với tranh thủ tốt đầu tư bên ngoài để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục tiêu những năm tới, xã xác định mức tăng trên 10%, trong đó nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 45%, CN-TTCN 8,4%, dịch vụ 46,6%.
 Duy trì tốt thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi lao động để tăng thu nhập, phấn đấu mỗi năm giảm 1-2% hộ nghèo; ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng... đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, quyết tâm lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, sớm đưa Yến Mao vào tốp đầu của huyện trong những năm tới.
 

Chương trình phát thanh ngày 19/9/2019

Đang online: 134

Tổng truy cập: 1.656.889