Thông tin xã Đoan Hạ

1. Vị  trí địa lý
 Đoan Hạ là xã đồng bằng của huyện miền núi Thanh Thuỷ, cách trung tâm huyện khoảng 5km về phía Nam. Có diện tích tự nhiên là: 426,83ha, trong đó: đất canh tác là 270,23 ha. Tính đến hết tháng 11/2017 xã Đoan Hạ có 4.305 khẩu với 1040 hộ, phân bổ 8 khu dân cư, Đảng bộ có 244 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Địa phương có 2 tổ chức tôn giáo là đạo phật và đạo thiên chúa giáo, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Nhìn chung đời sống của nhân dân phát triển khá, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Trong những năm qua, phát huy truyền thống phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ và nhân dân trong xã, nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác. Với truyền thống tốt đẹp đó đã động viên, khích lệ thế hệ trẻ ngày nay noi gương, học tập, đoàn kết thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.


2. Những thành tựu nổi bật về kinh tế- văn hóa xã hội
* Nông nghiệp:
- Tổng giá trị thu nhập: 116,23 tỷ; Trong đó thu từ sản xuất nông nghiệp: 46,17 tỷ; Thu từ SXTTCN: 26,8 tỷ; Thu từ DVTM: 43,2 tỷ.
- Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: - NN 44%; - CN,TTCN:21%; - DV,TM: 34%.
- Tổng DT gieo trồng: 373,72ha; Cây lúa năng xuất đạt 295kg/sào; đạt 81 tạ/ha.
- Cây ngô năng xuất đạt 240kg/sào; đạt 66 tạ/ha.
- Tổng sản lượng lương thực đạt: 2.120,2 tấn, bình quân lương thực đạt 493kg/người /năm; Bình quân thu nhập đầu người: 27.000.000/người /năm.
* Văn hóa - Xã hội:
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hương ước của khu dân cư đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VIII và các phong trào tại xã, các phong trào do huyện tổ chức như ĐHTDTT của huyện, đạt giải nhất môn kéo co, giải 3 môn bóng đá, giải khuyến khích môn bóng bàn đôi nam.
- Số học sinh đến lớp = 100%; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%; trên chuẩn 64%; Các nhà trường đạt tập thể LĐ TT.
* An ninh- Quốc phòng:
ANCT-TTAT được giữ vững, không có trọng án như cướp, hiếp, giết người xảy ra. Làm tốt công tác SSCĐ, tuyển quân hàng năm, quân dự bị động viên, chế độ chính sách cho các đối tượng theo nghị định của Chính phủ.

Chương trình phát thanh ngày 19/9/2019

Đang online: 144

Tổng truy cập: 1.657.001