Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Thủy tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến


Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/01/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ban Chỉ huy quân sự huyện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến...

Đợt chi trả này, huyện Thanh Thủy có 74 đối tượng được hưởng chế độ, với tổng số tiền 154,3 triệu đồng. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là người trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả đã diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn.
 
Đây là đợt thứ 13 Ban Chỉ huy Quân sự huyện chi trả cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến, trước đó, đã có quyết định chi trả cho 3.484 đối tượng với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Việc chi trả theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao của những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
 
Minh Tuân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/7/2019

Đang online: 11

Tổng truy cập: 1.149.771